تولید کننده انواع تجهیزات الکترونیکی

pic 1-min

خط‌مشی کیفیت شرکت نورافزار فوتون

ارزش‌های مدیران عبارت‌اند از باور داشتن به حفظ کرامت انسانی، نوآوری و خلاقیت، ناب سازی و کارایی و اثربخشی، ایمنی و بهداشت‌کار، مشتری مداری، کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی، کار گروهی، یادگیری و آموزش، حفظ محیط‌زیست و بهبود مستمر. برای تحقق چشم‌انداز و دستیابی به اهداف و رعایت و پیاده‌سازی این ارزش‌ها در فرآیندهای سازمان متعهد به اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 سال 2015، برای کسب رضایت مشتریان، افزایش فروش و تضمین بقا و رشد شرکت هستیم. مسئولیت طراحی سیستم مدیریت کیفیت و پیاده‌سازی حفظ و نگهداری آن با نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت است و همه مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف باید در این راه آنان را یاری دهند و لازم است تا کارمندان و کارگران با درک نقش و وظایف خود، در قبال الزامات این سیستم پاسخگو باشند.

0004(1)

تماس با ما

منتظر نظرات و پیشنهاد های شما هستیم